Budynek A - Rzut III piętro

 rzut A 0 Mieszkanie B4.4 Mieszkanie B4.3 Mieszkanie B4.5 Mieszkanie B4.6 Mieszkanie B4.7 Mieszkanie B4.8 Mieszkanie B4.9 Mieszkanie B4.1 Mieszkanie B4.2